Nieuws

Sponsoren

    

SV De Schutterij.be

Wapenbezit in België is geen recht meer maar een gunst. Het komt er op neer dat een inwoner van België nu een ernstige reden moet hebben om nog een vuurwapen te bezitten.
Concreet wil dat zeggen dat om nog een wapen te mogen bezitten men ofwel jager moet zijn, en dit geldt dan enkel voor lange wapens specifiek ontworpen voor de jacht, ofwel moet men sportschutter zijn. De jager bewijst zijn hoedanigheid door een jachtverlof voor te leggen, de sportschutter doet dat met zijn sportschutterslicentie.
Om deze licentie te behalen en/of te behouden moet de sportschutter jaarlijks 12 schietbeurten bewijzen. Het systeem is wel gekend door de Nederlandse sportschutters. Niet zomaar schietbeurten, gelijk waar of gelijk wanneer behaald, neen, schietbeurten bij, of mede georganiseer door, een Vlaamse schietclub, zij het een wedstrijd of een oefening.

Daarom is SV De Schutterij.be opgericht. SV De Schutterij.be is een onderdeel van SV De Schutterij maar aangesloten bij VSK, een Belgische tegenhanger van de KNSA. SV De Schutterij.be is dus een erkende Vlaamse schietvereniging die gebruik maakt van de faciliteiten van SV De Schutterij en er wedstrijden en schietoefeningen organiseert. SV De Schutterij.be mag dus schietbeurten afstempelen voor schutters met een Vlaamse sportschutterslicentie die bij ons hier in Clinge komen schieten.
Om lid te zijn van SV De Schutterij.be moet men eerst lid zijn van SV De Schutterij, en dus ook van de KNSA. De contributie is die van SV De Schutterij, men is daar dus volwaardig lid van, plus de aansluiting bij de Belgische bond, €25. De leden van SV De Schutterij.be zijn dus eerst volwaardige leden van SV De Schutterij vooraleer ze bij SV De Schutterij.be kunnen aansluiten.

Het bestuur van SV De Schutterij.be is het bestuur van SV De Schutterij. Leden van SV De Schutterij kunnen lid worden van SV De Schutterij.be, betalen daar bijkomend de aansluiting voor de Belgische bond bij, kunnen de Vlaamse sportschutterslicentie aanvragen en/of behouden. Hun schietbeurtenregister kan hier afgestempeld worden, bezoekende Vlaamse sportschutters kunnen hier ook schietbeurten maken.